ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ
 
   

วิสัยทัศน์ (Vision)
เทศบาลตำบลศาลายา

“ศาลายาก้าวหน้า มุ่งมั่นพัฒนา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
พร้อมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม”

.