ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
เอกสารเผยแพร่
 
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
 
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
3701 วิศวกรโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
3702 สถาปนิก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
3703 นักผังเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
3704 วิศวกรเครื่องกล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
3705 วิศวกรไฟฟ้า. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
3706 วิศวกรสุขาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
3707 นักจัดการงานช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
4202 เจ้าพนักงานการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2