ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
 
แผนผังขั้นตอนกระบวนการร้องเรียน [อ่าน 35 คน] เมื่อ 06 มิ.ย. 2562
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 14 ธ.ค. 2561
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 14 ธ.ค. 2561
การรับแจ้งการย้ายเข้า ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 33 คน] เมื่อ 14 ธ.ค. 2561
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 14 ธ.ค. 2561
การรับแจ้งการย้ายออก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 14 ธ.ค. 2561
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 14 ธ.ค. 2561
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 13 ธ.ค. 2561
การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 13 ธ.ค. 2561
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 13 ธ.ค. 2561
การจำหน่ายชื่อสกุล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 13 ธ.ค. 2561
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 13 ธ.ค. 2561
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 13 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1