ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
 
แบบ ทพ. คำขอทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 07 ธ.ค. 2561
คำร้องงานทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 07 ธ.ค. 2561
คำร้องขอใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2561
ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2561
แบบแจ้ง39ทวิ(ยผ.1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2561
แบบแจ้ง39ทวิ(ยผ.2) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 956 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2561
แบบแจ้ง39ทวิ(ยผ.3) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2561
แบบแจ้ง39ทวิ(ยผ.4) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1