ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา
นางสาววรรณรดา เลิศลบ
รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลายา
นายคงศักดิ์ เงินทรัพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกฤติกร กุลธวัชวรกิจ
เลขานุการนายกเทศมนตรี