ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
สภาเทศบาล
 
นายพศิน ธิติมงคล
ประธานสภาเทศบาล
นายปัญญา สุวรรณวงศ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายภิญโญ กระสินธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ แสงเสงี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมารุต แสวงสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
นายจีรศักดิ์ ศรีม่วง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคชศักดิ์ รอดบุญลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภักดี แดงสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเทียน ไข่ลือนาม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไพรวัลย์ สินล้อมทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพล แก้วทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมจิต คุ้มแว่น
สมาชิกสภาเทศบาล