ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
   

ระบบบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่งมีถนนสายหลัก รวม 4 สาย และมีเส้นทางรถไฟ 1  เส้น
- ถนนพุทธมณฑล สาย 4
- ถนนพุทธมณฑล สาย 5
- ถนนศาลายา – นครชัยศรี
- ถนนศาลายา – บางภาษี
- เส้นทางรถไฟสายล่องใต้
                                     
รถร่วมบริการ/รถโดยสารประจำทาง
- รถประจำทาง สาย 84 ก (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา – วงเวียนใหญ่ )
- รถประจำทาง ปอ.515   (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศาลายา)
- รถประจำทาง ปอ.556 (สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน – วัดไร่ขิง)
- รถประจำทาง ปอ.547 (สวนลุมพินี – มทร.รัตนโกสินทร์ศาลายา)
- รถประจำทาง 124  (สนามหลวง – มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)
- รถประจำทาง 125 (สถานีรถไฟสามเสน – มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา)  
                  
รถตู้ปรับอากาศ/รถไฟ

- สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(เชิงสะพานลอย รพ.ราชวิถี)
- สายเซ็นทรัลปิ่นเกล้า – มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

- สถานีรถไฟศาลายา

2. การไฟฟ้า
- ด้านไฟฟ้า มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพุทธมณฑล
เป็นหน่วยงานให้บริการในเขตเทศบาลตำบลศาลายา จำนวน 15 ชุมชน

3. การประปา
- ด้านการประปา มีประปาเทศบาลตำบลศาลายา และการประปา
ส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยให้การบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลศาลายา จำนวน 15 ชุมชน

4. โทรศัพท์
- โทรศัพท์ของ TOT /3 BB/True /AIS /ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ไปรษณีย์สาขาพุทธมณฑล