ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คำสั่งเทศบาลตำบลศาลายา ที่ 305/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่เนื่องจากประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2564