อัลบั้มภาพ "จิตอาสาปลูกต้นไม้"
* อัลบั้ม *
"จิตอาสาปลูกต้นไม้"
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน "หยุดสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทา
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 182 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2565
ATK เพื่อคัดกรอง Covid19 ให้กับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศา
ATK เพื่อคัดกรอง Covid19 ให้กับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2565
Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 16 มีนาคม 2565
Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 16 มีนาคม 2565
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 (วันที่ 23 กันยายน 2564)
ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 (วันที่ 23 กันยายน 2564)
(จำนวน 44 รูป ชมแล้ว 494 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2564
ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 (วันที่ 22 กันยายน 2564)
ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 (วันที่ 22 กันยายน 2564)
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2564
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 10
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 10
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2564
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 9
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 9
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2564
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 8
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 8
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2564

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 7
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 7
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2564
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 6
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 6
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2564
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 )วันท่ี่ 3
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 )วันท่ี่ 3
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2564
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 2
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเชิงรุก (Covid - 19 ) วันที่ 2
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2564
มอบถุงยังชีพให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่
มอบถุงยังชีพให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่
(จำนวน 48 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2564
บรรยากาศเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก
บรรยากาศเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก "ชิโนฟาร์ม" สำหรับประ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2564
การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ห่วงใยแยกกักกันตัวในชุมชน (Commun
การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ห่วงใยแยกกักกันตัวในชุมชน (Commun
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 333 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลายา ครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลายา ครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
(จำนวน 54 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤษภาคม 2564